Current Eventsimg

Service records of Cadets of NCC Unit
Falakata College

 

Sl No.

Name

Posting Dept. Central/State

1

Sanjoy Sarkar

WBP

2

Joydeep Dey

WBP

3

Prasenjit Mandal

WBP

4

Tarani Sarkar

BSF

5

Bibhas Banik

CRPF

6

Mamuni Barman

SSB

7

Indrajit Barman

SSB

8

Swapan Sarkar

BSF

9

Pintu Roy

Assam Rifles

10

Manik Roy

CVP

11

Bhobol Sarkar

CISF

12

Girish Barman

CVP

13

Prabin Barman

WBP

14

Debraj Sarkar

WBP

15

Bhajan Sutradhar

CVP

16

Tapan Sarkar

SSB

17

Subrata Majumdar

ITBP

18

Bibek Sutradhar

ITBP

19

Gobinda Gope

CISF

20

Tarun Roy

SSB

21

Suranjan Roy

CVP

22

Swagotama Barman

CVP

23

Sampa Barman

CVP

24

Bapi Roy

SSB

25

Babul Dutta

CVP

26

Sandhya Barman

WBP

27

Lipan Barman

School

28

Suniti Roy

WBP

29

Biplab Barman

Excise

30

Sampad Talukdar

SSB

31

Chanchal Barman

CVP

32

Pratima Basak

CVP

33

Dharmo Narayan Barman

CVP

34

Dipankar Sarkar

CVP

35

Subrata Gope

CVP

36

Saranjeet Karjee

GPO

37

Prasenjeet Barman

GPO

38

Suranjit Das

IRB

39

Dughi Oraon

WBP

40

Bobita Kirtaniya

WBP

41

Alokesh Barman

-

42

Asan Habib Ali Azad

CVP

43

Saidul Islam

CVP

44

Barun Sha

CVP

45

Pradip Das

CVP

46

Tapas Barman

BSF

47

Ranjeet Roy

SSB

48

Mangal Barman

Office

49

Ramen Barman

BSF

50

Pampa Barman

CVP

51

Sefali Barman

CVP

52

Biswa Sarkar

SSB

53

Suraj Oraon

Army

54

Ajay Sarkar

ITBP

55

Pradyut Adhikary

CVP

56

Durga Saiba

CVP

57

Prakash Roy

CVP

58

Rabin Barman

CVP

59

Amzad Hussain

CVP

60

Ganesh Barman

CVP

61

Laxmi Narayan Barman

CVP

62

Sandhya Sarkar

CVP

63

Bankim Adhikary

CVP

64

Mahadeb Karjee

Air Force

65

Abdur Rouf

WBP

66

Biswajit Barman

Army

67

Biswajit Das

BSF

68

Sujan Barman

CRPF

69

Mithu Barman

CVP

70

Manoranjan Barman

CVP

71

Binoy Barman

BSF

72

Jutika Barman

WBP

73

Mahamaya Paul

WBP

74

Sampa Talukdar

CRPF

75

Manoj Barman

BSF

76

Biswajit Adhikary

BSF

77

Golam Rabbani

CVP

78

Rajib Bhagat

CVP

79

Kartik Karjee

School

80

Kamal Chandra Barman

Civic Volunteer

81

Joy Kumar Barman

Civic Volunteer

82

Jayanta Barman

BSF

83

Jyotish Barman

ITBP

84

Dhananjay Barai

Custom

 

  Developed by Aidni Infotech